PIE009 W

De Stichting Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo is een brancheorganisatie voor het beroepsgerichte vmbo en heeft tot doel:

1. Het organiseren van de algemene belangenbehartiging voor technisch vakmanschap in het vmbo.

2. De belangenbehartiging naar overheid en politiek en richt zich daarbij op zowel de doelstellingen van het technisch onderwijs, de daarbij behorende condities alsook een voldoend beschikbaar aanbod.

3. Het bevorderen van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo.

4. Het organiseren van werkconferenties in verband met het voorgaande, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.