De stichting kent als orgaan het algemeen bestuur, zijnde het statutair bestuur. In dit bestuur hebben diverse branche-organisaties, platforms en verenigingen zitting die allen het techniekonderwijs in het vmbo stimuleren, steunen en adviseren. Daarnaast kent de stichting een dagelijks bestuur, bestaande uit 4 personen dat tevens deel uitmaakt van het algemeen bestuur.

Extra expertise brengt de stichting in met de commissie van advies. In een jaarlijkse bijeenkomst bespreekt de commissie het resultaat en de plannen met het voltallige bestuur, geeft feedback en adviseert. 

Wie er namens welke organisatie zitting hebben in het bestuur, vindt u onder aangesloten organisaties.  

 

Klik op het logo om naar de website van desbetreffende organisatie te gaan.

 Techniek Nederland Uneto VNI Bouwend Nederland Metaalunie NVKL   TLN
 Platform PIE  Platform BWI  VMBO Techniek  LVV  Platform MenT