PIE013

Vanaf het begin (2017) is direct veel aandacht uitgegaan naar belangenbehartiging en naamsbekendheid. In de lobby wordt voortdurend gewerkt aan de uitwisseling van kennis en kunde en is het samenwerkingsbelang het uitgangspunt.

Een kort overzicht van de werkzaamheden tot nu toe:
>> Er vindt structureel overleg plaats met de SPV en met het ministerie over Sterk Techniek Onderwijs en andere zaken. Dit is vrijwel op maandelijkse basis. Met de SPV zijn afspraken gemaakt over de inzet van de federatie.

>> De federatie is aanwezig geweest bij de internationale conferentie van Pijnenburg Scouting. In 2017 is de opening verricht middels een videoboodschap van Maxim Verhagen (door Bouwend Nederland gerealiseerd) en heeft de federatie meegewerkt aan een workshop. In 2018 zijn twee workshops door de federatie georganiseerd en gegeven.

>> Project Sterk Techniek Onderwijs:
De federatie is actief door het ministerie ingezet bij het ontwerp van het project sterk techniek onderwijs. Hiervoor zijn we meerdere malen met het ministerie in overleg geweest. De invloed op de huidige regeling is duidelijk te zien in de subsidieregels.
>   De federatie is in de begeleidingscommissie vertegenwoordigd met twee leden.
>   Leden van de federatie worden ingezet als ondersteuners bij het ontwikkelen van de regioplannen.
>   Leden van de federatie zijn vertegenwoordigd in werkgroepen van de SBB. Met SBB als organisator zijn er 4 tijdelijke werkgroepen gevormd die als opdracht hebben om de minister met minimaal twee concrete acties te adviseren die een positieve invloed hebben op he thema. De 4 thema‚Äôs zijn instroom, excellent onderwijs, docententekort en innovatie. De eerste resultaten hiervan zijn reeds beschikbaar.

>> De federatie is aanwezig geweest bij alle provinciale voorlichtingsbijeenkomsten.

>> Leden van de federatie worden voor hun expertise geraadpleegd over bekostigingssystematiek en over samenwerkingsvoorbeelden met het bedrijfsleven.

>> De federatie leden hebben een rol gehad op het samenstellen van inhoud van de bijscholing voor docenten voor de bevoegdheden PIE en BWI.

>> De federatie wordt regelmatig benaderd voor bekostigingsvraagstukken VO.

>> Het aantal leden van de federatie is gegroeid tot 10. Er is belangstelling vanuit meerdere partijen om zich aan te sluiten bij de federatie.