Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo, gevestigd aan de Korenmolenlaan 4 3447 GG Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
+31 6 5350 2736

Henny Roosenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Geanonimiseerd ip-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

 

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Contactgegevens webformulieren 2 maanden We verwerken persoonsgegevens om contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van webanalyseservice Google Analytics. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (zie verderop in deze verklaring voor meer informatie over cookies). Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG.

Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Anonimisering van ip-adressen

Google Analytics is zo ingesteld dat het laatste deel van een ip-adres niet wordt opgeslagen. Een bezoeker van de website kan op die manier niet worden herleid tot een persoon of apparaat. Google gebruikt deze informatie om:

 • het gebruik van de website te kunnen evalueren;
 • rapporten over de activiteit op de website samen te stellen;
 • andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor deze website.

Het ip-adres dat door de browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..